Beiarn kommune velger Controlpartner

Beiarn kommune velger Controlpartner

Beiarn kommune ligger i Salten i Nordland, en mindre kommune i antall innbyggere som investerer betydelig med oppgradering til nytt driftskontrollanlegg fra Controlpartner.

Kontrakten omfatter komplett nytt driftskontrollanlegg og oppgradering av PLS’er og kommunikasjon, alle utestasjoner får 4G. Samt utskifting automatikk og elektrotavler.

Det skal også leveres nytt Rapport og FDV-system fra Controlpartner som integreres inn i driftskontrollanlegget.

FAKTA

Kunde: Beiarn kommune
Innbyggere: ca 1.150
Anlegg: ca 14 utestasjoner
Renseanlegg, vannverk, pumpestasjoner, trykkøkere og høydebasseng.
Byggeperiode: 2020-2021
Driftskontroll og styring: Controlpartner AS
Search