Controlpartner stiller med stand på Vanndagene i Haugesund 13.-14. September

Controlpartner stiller med stand på Vanndagene i Haugesund 13.-14. September

På vår stand vil vi vise frem det nyeste innen driftskontroll, FDV-systemer og digitalisering i VA-bransjen. Det vil være mulig å se og teste et driftskontrollanlegg fra Controlpartner.

Vi vil vise frem et moderne og digitalisert vedlikeholdssystem og hvordan dette kan sømløst integreres inn i driftskontrollsystemet. Et digitalisert vedlikeholdssystem kan være et verktøy for å lage komplett historikk-arkiv på utstyr, instrumenter og maskiner. Med et godt og brukervennlig FDV-system, vil systematisk vedlikehold med rutinebaserte- og periodiske oppgaver gjøre det enklere og mer effektivt å utføre vedlikehold på anleggene.

Vi vil også vise frem et moderne system for innsamling og behandling av vannmålerdata fra husstandsmålere.

FAKTA

Event: Vanndagene vestlandet
Sted: Quality Hotel Maritim i Haugesund
Dato: 13.09.2023-14.09.2023
Search