Hemsedal kommune inngår kontrakt med Controlpartner

Hemsedal kommune inngår kontrakt med Controlpartner

Kontrakten omfatter komplett driftskontrollanlegg med nytt driftskontrollsystem og oppgradering av PLS’er og kommunikasjon, alle utestasjoner får 4G.
Det skal også leveres nytt og moderne FDV-system fra Controlpartner som integreres inn i driftskontrollanlegget.
Et åpent system var avgjørende for Hemsedal kommune når de skulle velge nytt driftskontrollsystem, Controlpartner var da et naturlig valg.

FAKTA

Kunde: Hemsedal kommune
Innbyggere: ca 2.500
Innbyggere i feriesesong: ca 25.000
Anlegg: ca 25 utestasjoner
Renseanlegg, vannverk, pumpestasjoner, trykkøkere og høydebasseng.
Driftskontroll og styring: Controlpartner AS
Search