Maritim

Innen maritim sektor levere Controlpartner i stor grad til cruisebåter og akvakultur.

Maritim

Innen maritim sektor levere Controlpartner i stor grad til cruisebåter og akvakultur.

Cruisebåter

Selskapet har levert controlsystemer til flere cruisebåter som går world wide. Dette omfatter komplett automatikk med PLS, SCADA og tavler til styring og overvåking av: 

 • Renseprosesser for avløp
 • Forbrenningsanlegg
 • Tørkere
 • Vacume avfallssystemer
 • UV-anlegg
 • Andre prosessanlegg

 

Selskapet opererer også i stor grad innen fiskenæringen og leverer styresystemer til større «fishcarriers».

Akvakultur

Controlpartner leverer komplette automasjonssystemer med full driftskontroll til oppdrettsnæringen både i Norge og utlandet, dette omfatter alt fra små anlegg til et av verdens største smoltanlegg.

Leveransene omfatter komplett automatikk med PLS, SCADA og tavler til styring og overvåking av blant annet: 

 • Resirkulerte anlegg (RAS)
 • Renseprosesser
 • Fóringssystemer
 • Lysstyring
 • Oxygen med overvåking
Search