Vann og avløp
DRIFTSKONTROLL – AUTOMASJON

Vann og avløp

DRIFTSKONTROLL – AUTOMASJON

Ett av de største virksomhetsområdene til ControlPartner er kommunal sektor vann og avløp. Det leverer komplette automatikksystemer med driftskontrollanlegg:

  • Renseanlegg avløp
  • Vannbehandlingsanlegg
  • Pumpestasjoner vann og avløp
  • Høydebasseng
  • Målekummer

Driftskontrollanlegg leveres med avanserte styringsmuligheter med tilhørende trendsystemer, rapport og vedlikeholdssystemer. Alle funksjoner i driftskontrollanlegget er brukervennlige og intuitive for operatøren eller driftsingeniørene.

Vi leverer gode løsninger der det er utfordrende kommunikasjon til utestasjoner. Kommunikasjon til utestasjoner kan være basert på tradisjonelle signalkabler, fiber eller trådløst samband. Trådløst samband benyttes i stor grad via GSM/GPRS og radiokommunikasjon.

Driftssikkerhet i fokus
Det er satt fokus på driftssikkerhet innen vann og avløp. Controlpartner har spesialisert seg på levering av redundante PLS- og skjermsystemer. Det er blitt vanlig på mange vannverk å levere med full redundans på styresystemene. Både hovedvannverket til Ullensaker kommune og Oset vannverk Oslo kommune har vi levert med redundant PLS-løsning fra Rockwell.
Search