KOMMUNIKASJON FJERNOVERVÅKING

KOMMUNIKASJON FJERNOVERVÅKING

Kommunikasjon – fjernovervåking
ControlPartner AS er spesialister innen kommunikasjon for styring og overvåking. Det kan være enkel kommunikasjon mellom PLS’er til avansert arkitektur som i et driftskontrollsystem for vann og avløp.

Det leveres kommunikasjon basert på:

  • 4G GSM/GPRS
  • Tradisjonell kobberkabel
  • Fiber
  • Trådløst
  • Ethernet
  • Fieldbus-systemer
  • Radiokommunikasjon

 

Utskifting radiokommunikasjon til 4G
Mange anlegg med radiokommunikasjon fases nå ut. Controlpartner utfører i stor skala utskifting av radiokommunikasjon over til 4G-løsninger. Driftssikkerheten ved bruk av 4G er nå blitt god, sikkerheten
kan også økes ved å benytte redundante 4G-løsninger.

Med vår løsning kan kunden bruke flere nettoperatører som Telenor og Telia, med løsning fra Controlpartner er du aldri bundet til en leverandør.

Radiokommunikasjon
Controlpartner har høy kompetanse på radio og antenneteknologi. Har du problemer med kommunikasjonsnettet kan vi utføre radiotekniske målinger og utføre riktige tiltak for optimalisering av nettet.

IIoT (Industral Internt Of Things)

Bruk av flere målinger ute i prosessen muliggjør smartere styring av prosesser, dette er en del av Industri 4.0 visjonen. En IIoT sensor kjennetegnes ofte ved at den er trådløs og kan gå på batteridrift i mange år.

Tanken bak bruk av IIoT sensorer er å tilgjengeliggjøre målinger som temperatur, fuktighet, trykk, mengde, vibrasjon, m.m. enklere og rimeligere enn før.

Kontakt oss om du har spørsmål om IIoT løsninger vi leverer innen industriell automatisering.

Search