PLS og skjermsystemer
Controlpartner leverer alt fra enkle automatikksystemer til avansert komplette kontrollsystemer.

PLS og skjermsystemer

Controlpartner leverer alt fra enkle automatikksystemer til avansert komplette kontrollsystemer.

Kontrollsystem arkitektur – driftskontrollanlegg
Våre totalleveranser omfatter komplett kommunikasjonsnett med IT/OT integrasjon. Dette omfatter både IT-nett og kontrollnettverk ute i prosessen.

Selskapet er spesialister på bus-systemer og kommunikasjon mellom forskjellige PLS-systemer, distribuert IO, HMI-systemer, frekvensomformer og feltutstyr. Ethernet/IP, Modbus/TCP, Profibus, ProfiNET, EtherCAT, redundant fiber-ring, m.m.

Krav til datasikkerhet i IT/OT nett er høy og selskapet har dedikerte ingeniørressurser som daglig jobber med industriell datasikkerhet.

PLS – Systemer
ControlPartner AS er en uavhengig leverandør leverer løsninger basert på ulike PLS’er. Selskapet har ekspertise på blant annet Allen-Bradley, Siemens, Omron, Schneider, ABB, m.fl. Valg av PLS er avhengig av type applikasjon og
ikke minst hva kunden har fra før.

PLS-redundans – sikkerhet
Til driftskritiske prosesser leverer vi PLS-applikasjonene med full redundans. Dvs. stopper en PLS vil den andre ta over sømløst uten at styringen av anlegget blir påvirket. Mange industriapplikasjoner og vannverk
i Norge har dette som et krav.

For høy sikkerhet leveres også redundante spenningsforsyninger med online UPS-løsning.

Våre sikkerhets-PLS’er er basert på Allen-Bradley eller Siemens (SIL/performance level) inkludert safety IO-løsninger.
Sikkerhets-PLS’er benyttes ved for å dekke industrielle krav og maskindirektivet.

Skjermsystemer
I et moderne driftskontrollanlegg fra Controlpartner får du tett integrasjon mellom maskiner, skjermsystemene og vedlikeholdssystemene med et intuitivt brukergrensesnitt.

ControlPartner AS er en uavhengig leverandør og tilbyr løsninger basert på ulike skjermsystemer. Vår største ekspertise er på Citect, InTouch, Wonderware SystemPlattform, Rockwell, Siemens WinCC/PCS 7og iFix. Valg av toppsystem er avhengig av type applikasjon eventulet hva kunden har fra før.

Typiske funksjoner i skjermsystemet:

  • Operatørgrensesnitt for styring av prosesser
  • Alarmsystemer med alarmutsending
  • Alarm analyseverktøy se 10 på topp alarmer, m.m.
  • Trendsystemer
  • Rapportsystemer – integrert løsning
  • Vedlikeholdssystemer (FDV) – integrert løsning
  • Integrert Zoom/scroll mapview
  • Backup

 

Fjernservice og fjernprogrammering
På moderne anlegg har vi full tilgang til fjernservice og fjernprogrammering world wide av skjermsystemene, PLS’er, frekvensomformere, m.m. Vi setter strenge krav til sikkerhet og våre løsninger godkjennes
av de største industriene i Norge.

Search