Driftskontroll,
Automasjon og
Elektro

Vår suksess bygger på levering av åpne og fremtidsrettede automasjonssystemer!

Sammen bygger vi Industri 4.0 visjonen

Driftskontroll,
Automasjon og
Elektro

Vår suksess bygger på levering av åpne og fremtidsrettede automasjonssystemer!

Sammen bygger vi Industri 4.0 visjonen

Controlpartner – Markedsområder

Selskapet har leveranser både nasjonalt og internasjonalt både innen kommunal sektor, industri og maritim sektor.

VANN OG AVLØP

DRIFTSKONTROLL – AUTOMASJON

Ett av de største virksomhetsområdene til Controlpartner er kommunal sektor vann og avløp. Det leveres komplette automatikksystemer med driftskontrollanlegg.

INDUSTRI

AUTOMASJON – PLS/SCADA

Controlpartner leverer elektro og automasjonssystemer til industrien både i Norge og utlandet.

MARITIM

AUTOMASJON PLS/SCADA

Innen maritim sektor levere Controlpartner i stor grad til cruisebåter og akvakultur

Nyheter fra Controlpartner

[news]
Search