Driftskontroll – Automasjon – Elektro

Driftskontroll – Automasjon – Elektro

Sammen bygger vi Industri 4.0 visjonen

Controlpartner – Markedsområder

Selskapet har leveranser både nasjonalt og internasjonalt både innen kommunal sektor, industri og maritim sektor.

VANN OG AVLØP

DRIFTSKONTROLL – AUTOMASJON

Ett av de største virksomhetsområdene til Controlpartner er kommunal sektor vann og avløp. Det leveres komplette automatikksystemer med driftskontrollanlegg.

INDUSTRI

AUTOMASJON – PLS/SCADA

Controlpartner leverer elektro og automasjonssystemer til industrien både i Norge og utlandet.

MARITIM

AUTOMASJON PLS/SCADA

Innen maritim sektor levere Controlpartner i stor grad til cruisebåter og akvakultur

Nyheter fra Controlpartner

Fjernstyrt igangkjøring av fabrikker i USA

Pandemien kan ikke stoppe oss. Vi utstyrer amerikanske ingeniører med kameraer og fjernstyrer oppstart og igangkjøring av anlegg i USA fra Porsgrunn.

Beiarn kommune velger Controlpartner

Beiarn kommune ligger i Salten i Nordland, en mindre kommune som investerer betydelig i oppgradering til nytt driftskontrollanlegg fra Controlpartner.