Driftskontroll – Automasjon – Elektro

Vår suksess bygger på levering av åpne og fremtidsrettede automasjonssystemer!

Sammen bygger vi Industri 4.0 visjonen

Controlpartner – Markedsområder

Selskapet har leveranser både nasjonalt og internasjonalt både innen kommunal sektor, industri og maritim sektor.

VANN OG AVLØP

DRIFTSKONTROLL – AUTOMASJON

Ett av de største virksomhetsområdene til Controlpartner er kommunal sektor vann og avløp. Det leveres komplette automatikksystemer med driftskontrollanlegg.

INDUSTRI

AUTOMASJON – PLS/SCADA

Controlpartner leverer elektro og automasjonssystemer til industrien både i Norge og utlandet.

MARITIM

AUTOMASJON PLS/SCADA

Innen maritim sektor levere Controlpartner i stor grad til cruisebåter og akvakultur

Nyheter fra Controlpartner

Beiarn kommune velger Controlpartner

Beiarn kommune ligger i Salten i Nordland, en mindre kommune i antall innbyggere som investerer betydelig med oppgradering til nytt driftskontrollanlegg fra Controlpartner.

Hemsedal kommune inngår kontrakt med Controlpartner

Kontrakten omfatter komplett nytt driftskontrollanlegg og oppgradering av PLS’er med kommunikasjon, alle utestasjoner får 4G.