Driftskontroll – Automasjon – Elektro

Driftskontroll – Automasjon – Elektro

Sammen bygger vi Industri 4.0 visjonen

Controlpartner – Markedsområder

Selskapet har leveranser både nasjonalt og internasjonalt både innen kommunal sektor, industri og maritim sektor.

VANN OG AVLØP

DRIFTSKONTROLL – AUTOMASJON

Ett av de største virksomhetsområdene til Controlpartner er kommunal sektor vann og avløp. Det leveres komplette automatikksystemer med driftskontrollanlegg.

INDUSTRI

AUTOMASJON – PLS/SCADA

Controlpartner leverer elektro og automasjonssystemer til industrien både i Norge og utlandet.

MARITIM

AUTOMASJON PLS/SCADA

Innen maritim sektor levere Controlpartner i stor grad til cruisebåter og akvakultur

Nyheter fra Controlpartner

Løten kommune oppgraderer driftskontrollanlegget med controlpartner

Løten kommune oppgraderer driftskontrollanlegget med moderne teknologi fra ControlPartner. Kontrakten omfatter komplett nytt driftskontrollanlegg med digitalt vedlikeholdssystem og ny serverløsning....

Lier kommune inngår kontrakt med controlpartner

Lier vei, vann og avløp KF inngikk avtale med Contolpartner som leverandør av automasjon, serverløsning og nytt digitalt vedlikeholdssystem. Kontrakten omfatter også drift- og vedlikehold for drif...